Poznámka: Fotografie z doby snopů, samovazů a rozorávání mezí
  Zaslal: Vratislav Svoboda