21.02.2012 - Představujeme - Cukrovarnická společnost Tereos
Autor: Jan Volf
Možná jste si již někdy říkali, když jste zaslechli o cukrovaru Tereos TTD v Dobrovici, co je vlastně zač ta společnost Tereos. Že se jedná o společnost zahraniční, to je známé téměř všem, ale nějaké podrobnosti o ní se v českém jazyce moc lehko nehledají. Z toto důvodu vznikl následující článek, který by měl shrnout historická a současná fakta o této společnosti. Fakta o samotném českém cukrovaru TTD Dobrovice, včetně jeho historie si necháme zase na někdy příště.
Stopy původu společnosti Tereos sahají až do počátku devatenáctého století v souvislosti s počátkem pěstování cukrové řepy v Evropě. Společnost byla založena fůzí společností Beghin-Say, der Union SDA und Union BS v roce 2003. Své jméno obdržela o rok později. Společnost sídlí v Origny-Sainte-Benoite v severní Francii.
Počátky cukrovarnictví ve Francii
V roce 1812 došlo k založení továrny na cukr Say v Nantes v západní Francii na řece Loiře Louisem Sayem (1774–1840), bratrem ekonoma Jean-Baptiste Saye.
Nedlouho po té, přesně 12 let, byl založen další cukrovar ve severní Francii, tentokrát v oblasti Thumeries nedaleko belgických hranic na dvoře Josepha Cogeta, který byl podporován svým zetěm Antoine Béghinem. V roce 1866 pak cukrovar v Thumeries převzal vnuk Josepha Cogeta Ferdinand Béghin (1840-1895). Následující rok zakládá Jules Linard cukrovar v Origny-Sainte-Benoite nedaleko Saint-Quentinu.
Další změnou v jednom z původních cukrovarů se stalo založení společnosti "Ferdinand Beghin" jeho dvěma syny Josephem (1871-1938) und Henrim (1873-1944). Následující rok vznikla společnost na výrobu cukru Eridania v italském Janově.
Na počátku dvacátého století se ve Francii začaly zakládat také první lihovary. V roce 1928 vznikly družstevní lihovary v Artenay jižně od Paříže a v Provins východně od Paříže. Abychom si dotvořili historický základ pro vznik společnosti Tereos, je třeba ještě zmínit založení zemědělského družstva ve Vic-sur-Aisne v roce 1929.

Výroba lihu a cukru v Origny-Sainte-Benoite
V roce 1932 byl založen družstevní lihovar v Origny-Sainte-Benoite. Lihovar řídil Jean Cavenne a většina tehdy pěstované cukrové řepy byla používána k výrobě lihu, který sloužil jako pohonné hmoty místo benzínu. Dalším milníkem se stal rok 1951, kdy byl založen lihovar v Morains jižně od Remeše, a mohlo dojít k transformaci lihovaru v Origny na cukrovar. Přestavba se uskutečnila z iniciativy Jeana Duvala a znamenala pozvolný růst výroby cukru v Origny. V roce 1962 došlo k zakoupení cukrovaru v Chevrieres. V roce 1984 nahradil Philippe Duval svého otce a stal se generálním ředitelem Cukrovaru a lihovaru v Origny (Sucrerie-distillerie d’Origny). O tři roky později se započalo s výrobou tekutého cukru a došlo k založení servisního oddělení. V tomto období dochátelo k postupnému zvyšování členů družstva a zvyšovalo se i množství zpracované cukrové řepy.
Letecký pohled na provoz ckurovaru Tereos v Origny
Změny ve skupině Beghin-Say
Za vedení podniku Beghin synem Henryho Ferdinandem dochází v roce 1967 k převzetí kontroly nad podnikem Say. V roce 1972 byla převzata kontrola nad cukrovarem v Escaudouvres a v témže roce dochází k fůzi společností Béghin a Say se vznikem společnosti Beghin-Say. O dva roky později vzniká cukrovar v Connantre. V roce 1986 se stala majoritním vlastníkem společnosti Beghin-Say italská zemědělsko-potravinářská společnost Ferruzzi. Rok 1992 znamenal nákup společnosti Beghin-Say italskou společností Eridania.

Devadesátá léta ve znamení slučování a nákupů
V roce 1990 došlo ke spojení družstva v Origny-Sainte-Benoite a družstva ve Vic-sur-Aisne se vznikem Cukrovarů a lihovarů Aisne (Sucreries et Distilleries de l'Aisne (SDA)), čímž se toto družstvo stalo největším řepným družstvem ve Francii. Následovalo převzetí cukrovaru v Berneuil-sur-Aisne. Následující rok znamenal vstup na východní trhy.
Nejprve byly založeny podniky systémem joint venture v Hatvanu, Szerencsi a Szolnoku v Maďarsku. V roce 1992 vstoupila skupina na český trh akvizicí cukrovarů TTD. Znamenalo to první zahraniční zkušenost pro skupinu SDA, která v cukrovarech TTD vlastnila většinový podíl. Menšinový podíl vlastnily společnost Nodrzuker a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD).
Letecký pohled na provoz ckurovaru Tereos v Origny
Roku 1993 se začíná s výrobou lihu z pšenice v Origny ve spolupráci se zemědělským družstvem v Bio-Ethanol Nord Picardie (BENP). Tentýž rok přebírá společnost SDA kontrolu nad cukrovarem v Maizy, následuje zakoupení lihovaru v Brie a cukrovaru v Bucy. Koncem devadesátých let dochází k fůzi Cukrovarů a lihovarů Aisne s cukrovarem a lihovarem v Artenay (Sucrerie-distillerie d'Artenay) a ke vzniku skupiny Union SDA.

Vznik skupiny Tereos
Sklizeň cukrové třtiny v Brazílii
Rok 2000 znamenal pro skupinu Union SDA vstup do zámoří a sice na brazilský trh formou joint veture se společností Cosan vedoucí ve zpracování cukrové třtiny. Následující rok rozvíjí skupina Union SDA aktivity v oblasti zpracování cukrové třtiny převzetím skupiny Bourbon. Zároveň získává majoritní podíl ve společnosti Candy Red Wood a obalové společnosti Eurocanne. Menšinový, avšak významný podíl získává v lihovaru Savanna a ve společnosti a ve společnosti Haëntjens Loret.
V roce 2002 dochází k převzetí skupiny Béghin-Say. Zemědělci sdružení v družstvu pod skupinou Begin-Say přešly do družstva pod skupinu Union BS a společně se zemědělci sdruženými v družstvu pod skupinou Union SDA přešli následně do družstva pod skupinou Tereos. Tímto úkonem nabyla následující rok skupina Tereos nové dimenze tvořené 9500 členy. Počet cukrovarů stoupl z 5 na 10 ve jen Francii. Do klína společnosti Tereos spadly i spotřebitelské značky francouzská Beghin-Say a brazilská Guarani.
Další rozvíjení aktivit
Získáním společnosti Sodes v Lillebonne zabývající se výrobou syntetického alkoholu došlo v roce 2004 k dalšímu rozšíření portfolia. Získání bylo provedeno prostřednictvím dceřiné společnosti BENP. V roce 2006 došlo ke sloučení s družstvem Cukrovary a lihovary Hauts de France, vedoucím subjektem v regionu Nord-Pas de Calais, čímž se do skupiny Teros začlenily další tři cukrovary (Lillers, Attin, Abbeville). Tereos zavedl také výrobu a zpracování cukrové třtiny v Mosambiku. O rok později dochází k akvizici, opět přes dceřinou společnost (SYRAL), pěti škrobáren ze skupiny Tate & Lyle ve spolupráci se zemědělskými družstvy. Tím se stává Tereos třetím evropským výrobcem škrobu. V témže roce ještě dochází ke vstupu dceřiné společnosti Guarani na burzu v Sao Paulu.
V roce 2008 dochází k podpisu dohody mezi skupinou Tereos a španělským družstvem Achor, načež následuje výstavba rafinerie na zpracování cukru v areálu podniku Achor Olmedo. Mimo jiné zpracovává tato rafinerie Tereos cukr produkovaný na ostrově Réunion.

Sklizeň cukrové třtiny v Brazílii
Současnost ve znamení posilování ve světě
Letecký pohled na provoz Tereos v Nantes
V roce 2010 přebírá skupina Tereos veškeré majetky skupiny Quartier Français na Réunionu, a stává se tak vlastníkem veškerého zařízení na zpracování cukrové třtiny na tomto ostrově. Následuje vznik brazilského podniku Tereos International, zabývajícího se činnostmi zpracování cukrové třtiny a obilí, jehož hlavním akcionářem je skupina Tereos. Dále uzavírá dceřiná společnost Guarani partnerství se společností Petrobras, brazilským lídrem na trhu s energiemi. Strategie skupiny Tereos do budoucnosti jsou k nahlédnutí zde:
http://www.tereos.com/fr-fr/groupe/strategie.html
Podniky skupiny Tereos a jejich výrobní portfolio
Lokalita
Cukrovar
Lihovar
Úprava a zpracování
Rafinace cukru
Škrobárna
Brazílie          
Andrade
x
x
-
x
-
Cruz Alta
x
x
x
x
-
Mandú
x
x
-
-
-
Sao José
x
-
-
-
-
Severinia
x
x
-
-
-
Tanabi
x
x
-
-
-
Vertente
x
x
-
-
-
Velká Británie          
Selby
-
x
-
-
-
Belgie          
Aalst
-
x
-
-
x
Španělsko          
Zaragoza
-
-
-
-
x
Olmedo
-
-
-
x
-
Itálie          
Saluzzo
-
x
-
-
x
Česká republika          
České Meziříčí
x
-
-
-
-
Chrudim
-
x
-
-
-
Dobrovice
x
x
-
-
-
Mělník
-
-
x
-
-
Francie          
Artenay
x
x
x
-
-
Attin
x
-
-
-
-
Boiry
x
-
-
-
-
Bucy
x
x
-
-
-
Chevriéres
x
-
-
-
-
Connantre
x
-
-
-
-
Escaudouvres
x
-
-
-
-
Lillers
x
x
-
-
-
Lillebonne
-
x
-
-
-
Marckolsheim
-
-
-
-
x
Morains
-
x
-
-
-
Nantes
-
-
x
-
-
Nesle
-
x
-
-
x
Origny
x
x
x
-
-
Thumeries
-
-
x
-
-
Réunion          
Bois-Rouge
x
-
-
-
-
Eurocanne
-
-
x
-
-
Le Gol
x
-
-
-
-
Mozambik          
Marromeu
x
-
-
x
-
Použité zdroje informací:
www.tereos.com
www.ttd.cz
www.wikipedia.org

Použité zdroje fotografií:
http://index.lavoixeco.com
www.aisnenouvelle.fr
www.ria.fr
www.courrier-picard.fr
www.lunion.presse.fr
www.bloomberg.com
Letecký pohled na provoz Tereos v Lillers