Tato rubrika obsahuje informace ze zemědělského prostředí nebo se zemědělským prostředím související.
   
24.03.2012 - Reportáž - Chmelařské oblasti v České republice
V dnešním článku vám budou přiblíženy chmelařské oblasti v České republice a jejich rozdělení dle regionů. Článek si neklade za cíl napsat o chmelařských oblastech dílo ve stylu vědecké práce, ale spíše rozšířit všeobecné povědomí o těchto oblastech s charakteristikou regionů ve kterých se nalézají, s přidáním některých místních zajímavostí.
Základní rozdělení vychází ze zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele. Chmelařské oblasti se rozkládají v České republice tři a sice Žatecko, Úštěcko a Tršicko. Oblasti se mohou dále dělit na chmelařské polohy. Tyto polohy se většinou nazývají podle krajinných útvarů. Na Žatecku se jmenují Údolí Zlatého potoka a Podlesí, na Úštěcku Polepská blata.
20.02.2012 - Představujeme - Společnost Tereos
Možná jste si již někdy říkali, když jste zaslechli o cukrovaru Tereos TTD v Dobrovici, co je vlastně zač ta společnost Tereos. Že se jedná o společnost zahraniční, to je známé téměř všem, ale nějaké podrobnosti o ní se v českém jazyce moc lehko nehledají. Z toto důvodu vznikl následující článek, který by měl shrnout historická a současná fakta o této společnosti. Fakta o samotném českém cukrovaru TTD Dobrovice, včetně jeho historie si necháme zase na někdy příště.